En presentasjon av prosjektet "Sula Gondol"

Denne siden er utarbeidet for å gi alle interesserte en best mulig presentasjon av prosjektet "Sula Gondol" - å etablere en gondolbane fra Devoldfabrikken, Langevåg til Rundehornet på Sulafjellet.

Flakk Gruppen AS overtok Devoldfabrikken i Langevåg i 1989 og har i tiden etter omskapt området fra et nedslitt industriområde til et levende handelssenter, kulturscene og besøksmål. Devoldfabrikken fremstår nå som et handelssted utenom det vanlige. Her finner du en kombinasjon av outletbutikker, unike nisjebutikker, kafé, bakeri, museum, kunst - og håndverk og innendørs aktivitetspark

Endringer i handelsmønsteret med store kjøpesenter og en sterkt økende netthandel gjør det nødvendig å tenke nytt - og stort. Flakk Gruppen AS har derfor utviklet prosjektet "Sula Gondol" for å styrke kundegrunnlaget og bidra med ytterligere vekst, aktivitet og verdiskaping i og for Sula kommune, Langevåg sentrum og Devoldfabrikken. 

Kontakt oss

Prosjekteier

Flakk Gruppen AS

Korsegata 8

6002 Ålesund

Prosjektleder

Terje Devold

TD Consulting AS

(+47) 905 85 799