Midtstasjon

Midtstasjonen er primært etablert for å "vende" gondollinjen sørvestover mot Rundehornet i den traséen kommunestyret godkjente at planprogrammet skulle baseres på. Stasjonen består av en underetasje med garasje og verksted for tråkkemaskin og øvrig utstyr, trafo-stasjon samt areal for servicefunksjoner som toalett, kiosk og førstehjelp. Bygget er på ca. 200 m2 i grunnflate, og med perrong for gondolen "på taket". Over perrongen er det designet en takkonstruksjon som primært beskytter maskineriet klimamessig.

Fremdriftsmaskineriet for gondolen er plassert her. Opprinnelig var tanken å etablere underjordisk garasje for gondolene her, men dette er det gått bort fra under prosjekteringen. Behov for graving/sprenging og masseforflytting ble for omfattende og negativt for natur og miljø, og garasjen er nå plassert ved (hovedsakelig under) bunnstasjonen.

For å sikre en lengst mulig sesong for skiaktiviteter mellom topp- og midtstasjon er det regulert inn en dam med ca. 2 meters dybde ved midtstasjonen som skal forsyne et snøproduksjonanlegg med tilstrekkelig vann.  

Merk; all illustrasjon er basert på et forprosjekt, og endringer/justeringer kan forekomme i den videre prosessen.

Fotogalleri

Merk; all illustrasjon er basert på et forprosjekt, og endringer/justeringer kan forekomme i den videre prosessen.