Bunnstasjon

Sørsida av Devoldfabrikken vil gjennomgå en omfattende opprusting og fornying som resultat av prosjektet. Det gamle "blikkskuret" rives og bunnstasjon med underjordisk gondolgarasje etableres. Dagens bygg 17 og 17b inklusive siloen rehabiliteres til moderne standard med billettsalg, suvenirbutikk og øvrige servicefunksjoner, men med bevarte fasader (og utedo!). Området forøvrig oppgraderes i betydelig grad med park, lekeareal, utendørs servering og tilrettelagt parkering for privatbiler, busser, HC-parkering og sykkelparkering. I alt legges det til rette for 360 parkeringsplasser + 3 bussparkeringer på eget område. Det er også lagt inn et parkeringshus om fremtiden skulle kreve det.

Også nordsida mot fjorden vil bli opprustet med ny flytekai i forlengelse av dagens Devoldkai samtidig som dagens molo flyttes noe vestover og utvides for å sikre trygge anløp av passasjerbåter. Det er også utarbeidet planer for tredekke på eksisterende kai-areal med amfi mot bukta.

Det er også tilrettelagt for en fremtidig fjordsti gjennom området.

Fotogalleri