Politisk behandling

Flakk Gruppen AS arrangerte et åpent informasjonsmøte på Friheim Kulturhus tirsdag 31. januar. Rundt 120 personer deltok på møtet i tillegg til at et større antall fulgte møtet direkte på ulike strømmekanaler, bl.a. ulike Facebook-sider og Sunnmørsposten.

Onsdag 18. januar arrangerte Sula kommune ved ordføreren et informasjonsmøte for bolig- og grunneiere i og nær gondol traséen. Møtet ble arrangert i amfiet på Sula Ungdomskole med ca. 90 deltakere.

Gondolprosjektet har - under betegnelsen "Områdeplan Sulafjellet" - vært gjennom flere runder med politisk behandling fra det første gang ble presentert for kommunestyret 16.12.20.

I kommunestyremøte 9. februar 2022 vedtok kommunestyret i sak K-008/22 "Områdeplan Sulafjellet - Godkjenning av planprogram"

I kommunestyremøtet 6. mai 2021 behandlet kommunestyret forslag til samarbeidsavtale mellom Flakk Gruppen AS og Sula kommune og fattet følgende;

I kommunestyremøte 16. desember 2020 var Knut Flakk, Flakk Gruppen AS invitert til å presentere et forslag om å anlegge en gondollinje fra Devoldfabrikken over Bjørkhaugen til Rundehornet.