Informasjonsmøte 31. januar 2023

01.02.2023

Flakk Gruppen AS arrangerte et åpent informasjonsmøte på Friheim Kulturhus tirsdag 31. januar. Rundt 120 personer deltok på møtet i tillegg til at et større antall fulgte møtet direkte på ulike strømmekanaler, bl.a. ulike Facebook-sider og Sunnmørsposten. 

I møtet orienterte Knut Flakk om bakgrunnen for gondolplanene, utviklingen på Devoldfabrikken og hva prosjektet kan gi tilbake til lokalsamfunnet.

Prosjektleder Terje Devold orienterte om selve prosjektet mens Steinar Nesdal og Oddvin Myklebust - begge fra Nordplan AS - orienterte nærmere om selve reguleringsplanen og tekniske forhold i prosjektet.

Den siste timen var avsatt til spørsmål og svar.

Opptak fra møtet som varte fra kl. 18:30 til 21:00 kan sees på denne linken, og presentasjonene er lagt ut i linker under.