Aktiviteter

ALPINTILBUD

De opprinnelige planene beskrev inntil 7 alpin traséer mellom topp- og midtstasjonen med et T-krok trekk sørøst for toppstasjonen i retning ned mot Rollonhytta. 

Gjennomførte sårbarhetsanalyser (naturmangfold) viste at nedfarten her var svært sårbar med rødlistede arter, og denne del av prosjektet ble derfor skrinlagt i prosessen.

Det er nå lagt inn en nedfart mot midtstasjonen som tilrettelegges for snøproduksjon, preparering og eventuelt lyssetting. I tillegg kommer en nedfart delvis sammenfallende med denne og delvis nordvest for som med enkel terrengtilpasning (hovedsakelig fjerning av oppstikkende stein) gir en ekstra nedfart. Det øvrige arealet kan da benyttes til frikjøring.

Ved midtstasjonen planlegges det et juniortrekk (t-krok) og et barnetrekk (bånd) for å gi et bredt familietilbud.

LANGRENN

Fra toppstasjonen og sør- og vestover planlegges det preparerte langrennsløyper på natursnø med minimale terrenginngrep. Det kan være aktuelt med fjerning/flytting av stein, mindre planeringer og lignende for å sikre gode forhold for preparering med mindre tråkkemaskin. Det planlegges ikke for lysløyper på fjellet.

Opprinnelige planer var å etablere en zipline fra toppstasjonen mot Svanshornet og videre ned mot midtstasjonen. Dette er nå endret til en zipline på 1 141 meter fra rett vest for og integrert med toppstasjonen og ned mot vest for midtstasjonen i en rett linje, nesten parallelt med gondollinjen. Ziplinen vil ha to parallelle linjer og en høydeforskjell på 304 meter i 26 graders fall.

Merk; all illustrasjon er basert på et forprosjekt, og endringer/justeringer kan forekomme i den videre prosessen.