Presentasjon for Det faste planutvalet 27.06.23

27.06.2023

Tirsdag 27. juni presenterte plankonsulenten i Nordplan AS status for utarbeiding av revidert forslag til områderegulering Sulafjellet (Sula Gondol). Av presentasjonen fremkommer det bl.a. at;

  • Fotavtrykket på Sulafjellet er redusert med 68%
  • Høyden av gondolkabelen over/ved bolighus har økt med 12-21 meter
  • Flere master er flyttet for å komme lengst mulig vekk fra bolighus
  • Den foreslåtte rensestasjonen ved Gamlestølen er fjernet - avløpet går rett til kommunalt ledningsnett
  • Veien fra mellomstasjonen til toppstasjonen gjøres midlertidig og legges tilbake når anleggsperioden er over
  • Fremtidig videreutvikling av Devoldfabrikken med bl.a. nybygg, tilbygg og tilkomster er utarbeidet
  • Utbygging av stier og utsiktspunkt er redusert
  • Molværsbrauta er regulert med 4,5 meters vegbredde og 2,5 meters bred gangveg fra Remane til Vasskummen

I løpet av de siste månedene er det revidert en rekke ulike fagrapporter og utarbeidet nye som avklarer en rekke forhold som er kommentert i høringsrunden.

Flakk Gruppen AS og Nordplan AS arbeider nå med de siste detaljene før forslag til revidert Områdeplan Sulafjellet sendes inn i løpet av første halvdel av juli. Deretter blir det administrativ og politisk behandling før utlegging til 2. gangs offentlig høring.