Offentlig ettersyn til 12 januar-23 - forlenget til 9 februar-23

18.11.2022

Sula kommunestyre vedtok i sitt møte 20 oktober enstemmig å legge forslaget til områderegulering for prosjektet Sula gondol ut til offentlig ettersyn (høring). Se mer på kommunens hjemmeside her.