Dialogmøte 25 mai

01.06.2023

Torsdag 25 mai var boligeiere innenfor "40 meters beltet" til Sula Gondol invitert til et dialogmøte på Devoldfabrikken. Målsettingen med møtet var å gi oppdatert informasjon til de mest berørte boligeierne og drøfte mulige tiltak og forbedringer.

Fra Flakk Gruppens side viste prosjekt- og prosjekteringsleder pågående endringer i prosjektet som bl.a. viste en vesentlig økning av linjens høyde over boliger. Også flytting av den tiltenkte masten ved "Pederbutikken" til området mellom Bedehuset og Devoldfabrikken ble presentert. Pågående utredninger som oppfølging av og svar på mottatte innspill under høringsrunden ble også presentert.

Prosjektets advokat - som også var advokat for utbygger av Voss Gondol - gjennomgikk prosessen på Voss og skjønnsprosessen som ble gjennomført der.

Knut Flakk presenterte deretter Flakk Gruppens reviderte tilbud til erstatning/kompensasjon til berørte boligeiere; 110% av takstverdi for de som ønsker innløsning, alternativt 10% av takstverdi pluss et fast beløp på kr. 200 000,- pr. boligeiendom for de som ikke ønsker innløsning.

Her finner du presentasjonene som ble vist under møtet;

https://www.sulagondol.info/reguleringsplanen/