Inspirasjonsmøte i Langevåg 18. januar 2024

19.01.2024

Facebook-gruppa "Ja til utvikling og til gondol på Sulafjellet" arrangerte torsdag 18. januar et orienteringsmøte på Devoldfabrikken om prosjektet.

I en fullsatt "Utsikten" med 150 deltakere holdt tidligere ordfører Gunvor Aannø en appell til støtte for prosjektet før initiativtaker Knut Flakk og prosjektleder Terje Devold gikk gjennom de ulike sidene av prosjektet, noen av de endringer og justeringer som er foretatt underveis samt status for den politiske behandlingen.

Deretter ble det en lengre og engasjert runde med spørsmål og svar og ulike innlegg om prosjektet.

Nedenfor er inntatt lenke (PDF) til presentasjonen Knut Flakk og Terje Devold holdt i møtet.