2. gangs offentlig øring

29.08.2023

Det faste planutvalet i Sula kommune vedtok enstemmig i sitt møte 29.08. å legge det reviderte planforslaget ut på offentlig høring med en høringstid på 8 uker.

Hele saksunderlaget finner du på Sula kommunes hjemmeside.