Det faste planutvalet 11.10.22

07.10.2022

Det faste planutvalet i Sula kommune skal tirsdag 11. oktober ta stilling til om det innsendte planforslaget skal legge ut til offentlig høring. Saksdokumentene til planutvalet finner du her Sak 096/22 Områdeplan for Sulafjellet - Behandling før høyring og utlegging til offentleg ettersyn