Politiske vedtak og saksdokumenter

02.09.2022

Dokumenter

På Sula kommunes hjemmeside finnes en oversikt over alle politiske vedtak fattet i prosessen.

På samme side listes også alle relevante dokumenter fortløpende tilgjengelig for alle.

Dette finner du på;

https://www.sula.kommune.no/tenester/politikk-planar-og-dokumentinnsyn/planar-under-arbeid/destinasjon-sulafjellet/

Under fanen "Reguleringsplanen" med undersider på denne hjemmesiden finnes også nedlastingslinker til alle innsendte dokumenter fra tiltakshaver i forbindelse med reguleringsplanen.