POLITISK BEHANDLING

08.10.2022

Gondolprosjektet har - under betegnelsen "Områdeplan Sulafjellet" - vært gjennom flere runder med politisk behandling fra det første gang ble presentert for kommunestyret 16.12.20. 

Planprosessen

Etter at Sula kommunestyre i møte 6 mai 2021 forkastet det første forslaget til trasé for gondolen ("Alternativ A") og ba om et nytt forslag til løsning utarbeidet Flakk Gruppen AS en alternativ løsning ("Alternativ B"). 

Som enhver annen omfattende reguleringssak ble det deretter utarbeidet et forslag til planprogram som nærmere spesifiserer hvilke utredninger som må gjennomføres i reguleringsprosessen. Dette forslaget til planprogram vedtok Sula kommunestyre å legge ut til offentlig høring 7. september 2021. Et revidert forslag til planprogram ble så godkjent av kommunestyret 9. februar 2022.

Det fremlagte reguleringsforslaget er basert på det godkjente planprogrammet og inkluderer nærmere 20 ulike fagutredninger over et vidt spekter av fagområder.

Flakk Gruppen AS har som del av reguleringsprosessen valgt å gjennomføre et omfattende forprosjekt for å kvalitetssikre forslaget til reguleringsplanen. Illustrasjoner på denne websiden er i all hovedsak hentet fra dette forprosjektet samt selvsagt fra forslag til reguleringsplan.