D/S Thorolf

11.09.2022

Salgsbåten DS Thorolf

Salgsbåten DS Thorolf er en spennende del av Devoldfabrikkens historie gjennom årevis med tjenester i vær og vind. Nordens eldste dampbåt i tre ble bygget i 1911 og var den gang et moderne fartøy med dampmaskin.

Fra svenskekysten i sør til Russland i nord leverte DS Thorolf Devolds velkjente ullplagg slik at fiskere og andre kunne holde seg varme og beskytte seg mot det røffe nordiske klimaet uansett årstid. Det viktigste eksportproduktet var blåtrøyen fra Devold.

I tillegg til å være en salgsbåt, fikk DS Thorolf nye oppgaver under verdenskrigene. Fabrikken hadde hele tiden behov for brensel til produksjonen. Under første verdenskrig tok arbeiderne sjøveien til øyane utenfor Ålesund for å spa torv som de fraktet tilbake til Devoldfabrikken. Under andre verdenskrig var det stor mangel på mat. Da gikk Thorolf inn i fjordene på Sunnmøre for å bytte til seg melk og poteter som ble delt ut til de ansatte. På veien innover fjordene hugget også arbeiderne ved som ble tatt med tilbake til Devoldfabrikken.