Kommunestyret 16.12.20

16.12.2020

I kommunestyremøte 16. desember 2020 var Knut Flakk, Flakk Gruppen AS invitert til å presentere et forslag om å anlegge en gondollinje fra Devoldfabrikken over Bjørkhaugen til Rundehornet.

Dette var en ren orientering - ikke saksbehandling - og presentasjonen ble oversendt Sula kommune.

I lenken under kan presentasjonen Knut Flakk, Flakk Gruppen AS benyttet under kommunestyremøtet 16.12.21 lastes ned;