Politisk behandling

I kommunestyremøtet 6. mai 2021 behandlet kommunestyret forslag til samarbeidsavtale mellom Flakk Gruppen AS og Sula kommune og fattet følgende;

I kommunestyremøte 16. desember 2020 var Knut Flakk, Flakk Gruppen AS invitert til å presentere et forslag om å anlegge en gondollinje fra Devoldfabrikken over Bjørkhaugen til Rundehornet.